JOBS

Design Manager

 • FR
 • NL

Louis de Poortere, société renommée dans le secteur du tapis de décoration, moquette et passage d’escalier, recherche pour son service Design un responsable de bureau de création.

« Design Manager »

Le Design Manager, avec l’aide de son équipe de designers et en coordination avec la direction, le Product Manager, le responsable développement et la production,

 • développe de nouvelles collections ou produits tenant compte de l’évolution permanente des différents marchés (moyen/haut de gamme) ;
 • travail les dessins, couleurs et qualités ;
 • le tout en adéquation avec l’image de la société, et sa philosophie.

Vous êtes un « interface » permanent entre design / direction / marché / commercial et production.

Qualités indispensables :

Créativité, goût pour la recherche, ouverture d’esprit, adaptabilité

Formation et culture artistiques (telles que beaux arts, peinture, design, …)

Sens prononcé de la couleur (« coloriste »)

Maîtrise de la composition, du dessin, de la structure

Passion pour le textile, les matières, les fils, et les tendances

Capacité à créer en fonction de ses goûts propres mais aussi indépendamment de ceux-ci, en fonction des différents marchés

Flexibilité, aptitude à animer et motiver son équipe, sens de l’écoute, d’ouverture d’esprit.

Véritable « chef d’orchestre de son équipe » il/elle sait guider et orienter si nécessaire les designers, il/elle sait aussi tenir compte de leur avis avant de décider ou finaliser un projet.

Capacité de synthèse, perfectionniste, sens du détail tout autant que de l’ensemble.

Autres fonctions / aptitudes :

Création de gammes de couleurs, évolution des coloris et optimisation du nombre de coloris de fils en stock (augmentation du nombre de couleurs / augmentation des ventes)

Travail sur logiciels : (serait un +)

 • Logiciel de dessin Textile **** (CAO) type Nedgraphics ou autre
 • Photoshop ***
 • InDesign **
 • Excel * (basique)

Connaissance des armures de tissage, ou au moins sensibilité en tout cas au domaine textile. Création (ou suggestion) de nouveaux effets visant à enrichir les produits (cette recherche peut se faire également via un support technique, en collaboration avec ingénieur textile associé aux développements)

Force de proposition de tout développement susceptible d’augmenter le C.A de l’entreprise

Planification, respect des délais.

Langues :

 • Français ****
 • Anglais. ***
 • Néerlandais **

Expérience : une première expérience dans le secteur ou similaire serait un plus.
Formation : un diplôme ou une formation dans le textile est un plus.
Disponibilité : dès que possible

Période d’essai :

Il/elle sera amené(e) à succéder au responsable actuel, et sera donc suivi(e) par celui-ci qui confirmera l’adéquation à la fonction, suite à une formation éventuelle et à une intégration aussi parfaite que possible à l’équipe en place.
Idéalement, la personne devrait être opérationnelle dans un délai de 6 mois voire un peu plus. Certaines tâches pouvant déjà être en autonomie dès que possible en fonction des besoins de l’entreprise et de l’adaptabilité.

L’expérience dans le domaine serait un plus indéniable, mais un esprit positif, humain sont tout aussi essentiels (travail d’équipe). Les aptitudes tout autant que le caractère, associés à une passion pour le secteur, seront la clé de la réussite.

Salaire à discuter

Candidature et CV à envoyer à jf@ldp.be

Louis de Poortere, bekende fabrikant van decoratieve tapijten, vloerkleden en traplopers, is voornamelijk voor zijn afdeling decoratieve tapijten en vloerkleden op zoek naar een verantwoordelijke ontwerpbureau.

« Ontwerpmanager »

Met behulp van het ontwerpteam en in samenwerking met de directie, de productmanager, de verantwoordelijke ontwikkeling en de productieafdeling, voert de ontwerpmanager de volgende taken uit:

 • hij/zij ontwikkelt nieuwe collecties of producten, waarbij hij rekening houdt met de voortdurende evolutie van de verschillende markten (middensegment/hogere segment);
 • hij/zij bewerkt de ontwerpen, kleuren en kwaliteiten;
 • dit alles in overeenstemming met het imago en de filosofie van het bedrijf;
 • en hij/zij werkt permanent samen met de ontwerpafdeling, de directie, de marktafdeling, de commercieel verantwoordelijke en de productieafdeling.

Vous êtes un « interface » permanent entre design / direction / marché / commercial et production.

Essentiële kwaliteiten:

 • Creatief, voorliefde voor opzoekwerk, open van geest, flexibel
 • Kunstopleiding en -cultuur (zoals schone kunsten, schilderen, ontwerpen, ...)
 • Uitgesproken gevoel voor kleur (“colorist”)
 • Beheert de compositie, het ontwerp
 • Passie voor textiel, stoffen, garen
 • Kan ontwerpen op basis van zijn eigen smaken, maar ook los daarvan, in functie van de verschillende markten
 • Flexibel, kan zijn team bezielen en motiveren, luistervaardig, open van geest.
 • Een echte “teamleider” die indien nodig de ontwerpers kan begeleiden en sturen, en die met hun mening rekening houdt alvorens over een project te beslissen of het af te werken.
 • Synthetisch vermogen, perfectionistisch, gevoel voor detail maar ook voor het geheel.

Andere taken/vaardigheden:

Ontwerpen van kleurengamma's, veranderen van de kleuren en optimaliseren van het aantal kleuren garen in voorraad (uitbreiding van het aantal kleuren/verhogen van de verkoop)

Werken met software: (is een +)

 • Ontwerpsoftware Textile **** (CAO) type Nedgraphics of ander
 • Photoshop ***
 • Indesign **
 • Excel * (basis)
 • Connaissance des armures de tissage, ou au moins sensibilité en tout cas au domaine textile. Création (ou suggestion) de nouveaux effets visant à enrichir les produits (cette recherche peut se faire également via un support technique, en collaboration avec ingénieur textile associé aux développements)

Kennis van de types weefsels of ten minste voeling met de textielsector. Ontwerpen (of voorstellen) van nieuwe effecten om de producten te verrijken (dit opzoekwerk kan ook gebeuren d.m.v. technische ondersteuning, in samenwerking met de textielingenieur die verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen)

Voorstellen doen in verband met ontwikkelingen die de omzet van het bedrijf kunnen doen stijgen

Plannen, deadlines respecteren.

Talen:

 • Frans ****
 • Engels ***
 • Nederlands **

Expérience : une première expérience dans le secteur ou similaire serait un plus.
Formation : un diplôme ou une formation dans le textile est un plus.
Disponibilité : dès que possible

Ervaring: een eerste ervaring in de sector of soortgelijk is een plus.

Opleiding: een diploma of opleiding in textiel is een plus.

Beschikbaarheid: zo snel mogelijk

Proefperiode:

Hij/Zij zal de huidige verantwoordelijke opvolgen en zal dus door hem worden gecontroleerd.

De huidige verantwoordelijke zal bevestigen dat hij/zij bekwaam is voor deze functie na een eventuele opleiding en een zo perfect mogelijke integratie in het team.

Idealiter moet hij/zij binnen een termijn van 6 maanden of zelfs iets vroeger actief zijn binnen het team. Bepaalde taken kunnen zo snel mogelijk zelfstandig worden uitgevoerd, naargelang de behoeften van het bedrijf en de flexibiliteit.

Ervaring op het gebied van textiel is een duidelijke meerwaarde, maar een positieve, menselijke ingesteldheid is even belangrijk (teamwork). Vaardigheden en het karakter vormen, in combinatie met een passie voor de sector, de sleutel tot succes.

Loon te bespreken

Sollicitatie en CV te sturen naar jf@ldp.be

Grafisch ontwerper

Designer graphique

 • NL
 • FR

Over Louis De Poortere
Louis De Poortere is sinds 1929 een wereldvermaarde fabrikant van vloerkleden en tapijten. We werken voornamelijk samen met retailers en interieurontwerpers maar ook in directe verkoop aan particulieren. Inmiddels telt de groep zo'n 150 medewerkers.

Over de baan
We zijn momenteel op zoek naar een gemotiveerde en creatieve Grafisch ontwerper met veel geweldige ideeën om ons marketingteam te versterken.

Wat zult u doen ?

 • U komt terecht in een team dat momenteel uit 2 personen bestaat.
 • U beheert de creatie van alle grafische inhoud. Het maken van visitekaartjes, online en offline marketingmateriaal tot het ontwikkelen en volledig beheren van een papieren catalogus, inclusief fotografie. Uw creativiteit, uw kennis van grafische tools en uw tijdmanagementvaardigheden zijn essentieel in dit proces.

 • De ontwerper werkt aan verschillende materialen:
  • Nieuwsbrief en promotionele e-mails
  • Creatie van inhoud en banners voor de website, sociale netwerken en video's
  • Catalogen en brochures
  • Diverse layouts voor het ontwerpen van marketingmateriaal voor onze resellers
 • U maakt foto's van onze verschillende producten en werkt daar stroomafwaarts aan.
 • U staat ook in voor onze sociale media (Instagram, Facebook, ..).
 • Mogelijk moet u beursstanden ontwerpen.

Wie bent u ?

 • U bent vaardig in Adobe programma's (Photoshop, Indesign, Illustrator, etc.);
 • U weet hoe u verschillende taken tegelijkertijd moet beheren met goede vaardigheden in tijdbeheer (vermogen om concurrerende prioriteiten in evenwicht te brengen en op tijd te leveren);
 • U bent zeer collegiaal, creatief, nieuwsgierig en autonoom;
 • U spreekt vloeiend Nederlands en Engels (Frans is een +);
 • U hebt kennis van videocreatie;
 • U bent bekend met het maken van websites;
 • Evervaring in het ontwerp van een beursstand is een pluspunt.

Onze aanbieding

 • Werkervaring met echte verantwoordelijkheden in een groeiend, innovatief en dynamisch bedrijf;
 • De mogelijkheid om al je creatieve vaardigheden in te zetten;
 • Een competitief salarispakket.

Kandidatuur en CV sturen naar jmde@ldp.be

À propos de Louis De Poortere

Louis De Poortere est un fabricant de tapis et de moquettes mondialement réputé depuis 1929. Nous travaillons principalement avec des revendeurs et des architectes d’intérieur mais aussi en vente directe à des particuliers. Le groupe compte aujourd'hui environ 150 collaborateurs.

À propos du poste

Nous sommes actuellement à la recherche d’un Graphic Designer qui soit motivé, créatif et autonome avec plein de bonnes idées, pour rejoindre notre équipe Marketing.

Ce que vous allez faire

 • Vous rejoindrez une équipe actuellement composée de 2 personnes.
 • Vous gérerez la création de tous les contenus graphiques. Allant de la création de carte de visites, support marketing online et offline, jusqu’à l’élaboration et le suivi complet d’un catalogue papier en passant par la photographie. Votre créativité, votre connaissance en outils graphique et votre capacité de gestion du temps seront indispensables dans ce processus.
 • Le designer travaillera sur une variété de matériaux :
  • Newsletter et e-mails promotionnels
  • Création de contenu et banners pour le site internet, les réseaux sociaux et vidéos
  • Catalogues et prospectus
  • Échantillonnage
  • Divers layouts pour la conception de matériel marketing destiné à nos revendeurs
 • Vous prendrez en photo nos différents produits et les travaillerez en aval.
 • Vous serez également responsable de nos médias sociaux (Instagram, Facebook,..).
 • Vous pourriez être amené à concevoir des stands de foire.

Qui êtes-vous?

 • Vous maîtrisez les programmes d'Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator,....);
 • Vous savez gérer plusieurs tâches à la fois avec de bonnes compétences en gestion du temps (capacité à équilibrer des priorités divergentes et de livrer dans les délais);
 • Vous êtes très collaboratif, créatif, curieux et autonome ;
 • Vous maîtrisez le français et l'anglais (le néerlandais est un +);
 • Vous possédez des connaissances en création de vidéo;
 • Vous êtes familier avec la création de site internet;
 • Des connaissances en conception de stand pour foire commercial est un +.

Notre offre

 • Une expérience de travail avec de vraies responsabilités dans une entreprise en pleine croissance, innovante et dynamique;
 • L'occasion d'utiliser toutes vos compétences créatives;
 • Un package salarial compétitif.

Candidature et CV à envoyer à jmde@ldp.be

No vacancy at the moment.

SPONTANEOUS APPLICATION

You can always apply spontaneously for a job in our textile group. Spontaneous applications are carefully maintained by us. As soon as an opportunity arises which satisfies your profile, we will bring you aware.

×